ANAHEIM, California (NV) – Cơ quan Gia Cư Anaheim (Anaheim Housing Authority – AHA) sẽ dành năm ngày cho cư dân có mức lợi tức thấp, ghi danh vào chương trình hỗ trợ nhà ở (thường gọi là housing hay Section 8) vào 10 giờ sáng Thứ Hai, 29 Tháng Bảy, và kết thúc vào 6 giờ 59 phút chiều Thứ Sáu, 9 Tháng Tám, 2019.

Chương trình “Section 8” của chính phủ liên bang, nhằm hỗ trợ các gia đình có lợi tức thấp trả tiền thuê nhà. Chương trình này giúp người dân chỉ phải dành ra 30% lợi tức của họ để trả tiền thuê nhà, phần còn lại chính phủ sẽ hỗ trợ.

Image result for section 8 housing

Lần ghi danh gần đây nhất tại thành phố này là Tháng Năm, 2015. Hơn bốn năm sau, Anaheim mới  mở đợt ghi danh tiếp theo. Vì thế đây là cơ hội quý giá với những gia đình nghèo đang cần sự hỗ trợ từ chính phủ về nhà ở.

Theo một nghiên cứu đăng trên báo mạng Voice of OC vào Tháng Sáu, 2017, từ năm 2014 đến 2021, thành phố Anaheim cần 1,256 căn nhà cho gia đình có lợi tức cực thấp và 907 căn nhà cho gia đình có lợi tức thấp.

Bảng quy định lợi tức cho mỗi nhà dân ở Anaheim để được chấp thuận vào chương trình hỗ trợ nhà ở “Section 8.” (Hình: huduser.gov)

Điều kiện để có thể được hỗ trợ nhà ở trước hết người ghi danh phải là cư dân Anaheim và làm việc được trả lương tại thành phố này ít nhất 40 giờ một tháng, kể cả công việc làm thiện nguyện trong các tổ chức bất vụ lợi.

Điều kiện thứ hai là lợi tức của gia đình phải ở mức thấp, có ba cấp độ lợi tức thấp: cực thấp (ELI) hoặc rất thấp (Very Low Income) hoặc lợi tức thấp (Low Income).

AHA cho biết, số lượng hồ sơ “Section 8” tối đa chấp nhận trong đợt này là 10,000 hồ sơ. Tuy nhiên số gia đình muốn ghi danh chương trình này thường cao hơn nhiều. Trong trường hợp đó, AHA sẽ lựa chọn hồ sơ ngẫu nhiên.

Nếu hồ sơ được chấp thuận vào danh sách chờ hay không, AHA sẽ công bố trên website hoặc gửi email cho người ghi danh sau ngày 14 Tháng Tám, 2019. Tuy nhiên, nhiều gia đình có thể phải chờ đợi vài ba năm mới tới lượt được chấp thuận vào chương trình này.

Quý vị có thể ghi danh online hoặc tới các thư viện ở Anaheim để được hỗ trợ điền đơn.

Muốn biết thêm chi tiết quý vị vào link sau: https://anaheim.myhousing.com; số điện thoại liên lạc (657) 205-6809.

LEAVE A REPLY